Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (“Chính sách”) này giải thích về việc xử lý thông tin cá nhân của người chơi khi họ truy cập vào trang web hoặc ứng dụng Poker Online (“Poker Online”).

Phạm vi và đối tượng áp dụng

Chính sách này quy định cách Poker Online thu thập, xử lý và bảo quản thông tin cá nhân của người chơi khi họ sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của Poker Online.
Để rõ ràng, Chính sách bảo vệ thông tin này chỉ áp dụng đối với người chơi là cá nhân. Poker Online khuyến nghị người chơi đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang thông tin điện tử để cập nhật mọi thay đổi mà Poker Online có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

Định nghĩa thuật ngữ

Người chơi

Là cá nhân truy cập, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc tham gia vào quá trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Poker Online.[… (Giữ nguyên phần này vì nó chứa các định nghĩa chính thức và quan trọng về dữ liệu cá nhân, dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật …)]

Bảo vệ thông tin cá nhân

Là các hoạt động nhằm ngăn ngừa, tìm ra, chặn đứng, và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xử lý thông tin cá nhân

Bao gồm một hoặc nhiều hành động ảnh hưởng tới thông tin cá nhân, chẳng hạn như: thu thập, ghi chép, phân loại, xác nhận, lưu giữ, chỉnh sửa, công bố, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền tải, cung cấp, chuyển nhượng, xóa, tiêu hủy thông tin cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Bên thứ ba

Là tổ chức, cá nhân nào đó ngoài Poker Online và người chơi đã được giải thích trong Chính sách này.

[… (Phần này nên giữ nguyên để làm rõ các từ ngữ và áp dụng đúng theo quy định pháp luật Việt Nam …)]

Mục tiêu xử lý thông tin cá nhân

Poker Online có thể xử lý thông tin cá nhân của người chơi cho một hoặc nhiều mục tiêu sau:

 • (a) Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của Poker Online
 • (b) Điều chỉnh, cập nhật, bảo vệ và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng mà Poker Online đang phục vụ người chơi
 • (c) Xác minh danh tính và đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của người chơi;
[… (Phần còn lại giữ nguyên vì đây là các mục tiêu và quy trình chính thức liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân …)]

Poker Online sẽ yêu cầu sự đồng ý của người chơi trước khi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã nêu ở Điều 3.1 trên, tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân của người chơi hoặc trước khi thực hiện xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc theo quy định của pháp

Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân Của Người Dùng

Poker Online đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng theo tiêu chuẩn cao nhất, tuân thủ theo chính sách của Poker Online cùng với quy định hiện hành của pháp luật. Việc xử lý thông tin cá nhân sẽ chỉ diễn ra khi Người dùng đồng ý, ngoại trừ trường hợp pháp luật đặt ra yêu cầu khác.

Poker Online cam kết không tiết lộ, chuyển nhượng, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của Người dùng, trừ khi pháp luật có quy định ngược lại.

Poker Online tuân thủ một loạt nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Poker Online ứng dụng nhiều phương pháp công nghệ tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không mong muốn. Tuy không thể đảm bảo bảo mật 100%, Poker Online cam kết thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng tối đa. Điều này cũng có nghĩa là có thể có những rủi ro không mong muốn và thiệt hại tiềm ẩn, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • (a) Sự cố liên quan đến phần mềm hoặc phần cứng gây mất mát dữ liệu Người dùn
 • (b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Poker Online, bao gồm những vấn đề liên quan đến tấn công hacker
 • (c) Người dùng tự tiết lộ thông tin cá nhân do sơ ý hoặc bị lừa đảo; việc truy cập vào các trang web hoặc tải ứng dụng chứa malware, …

Người dùng nên thực hiện việc bảo quản thiết bị điện tử cẩn thận và đảm bảo đăng xuất hoặc thoát khỏi tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng của Poker Online khi không sử dụng nữa.

Các Danh Mục Thông Tin Cá Nhân Do Poker Online Thu Thập

Poker Online thu thập và xử lý một loạt các dữ liệu cá nhân để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của Người dùng, bao gồm:

 • (a) Thông tin cơ bản cá nhân của Người dùng và những người liên quan
 • (b) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Người dùng và những người liên quan
 • (c) Dữ liệu liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng: thông tin kỹ thuật, đăng nhập bảo mật, thống kê sử dụng, …
 • (d) Dữ liệu tiếp thị: sự quan tâm đối với quảng cáo, dữ liệu cookie, lịch sử duyệt web, …

Phương Pháp Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Poker Online tiến hành thu thập thông tin cá nhân từ Người dùng thông qua các phương tiện sau:

Trực tiếp từ Người dùng thông qua nhiều cách thức

(a) Khi Người dùng gửi form đăng ký hoặc mẫu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Poker Online

(b) Khi Người dùng liên lạc với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của Poker Online, …

(c) Khi Người dùng cung cấp thông tin qua các kênh truyền thông xã hội, ứng dụng hoặc trang web của Poker Online

Thông qua việc theo dõi và ghi nhận các hoạt động trên trang web hoặc ứng dụng của Poker Online:

(a) Dữ liệu kỹ thuật từ thiết bị, mạng và ứng dụng mà Người dùng sử dụng để truy cập vào Poker Online

(b) Dữ liệu từ cookie và công nghệ theo dõi khác, bao gồm địa chỉ IP, thiết bị sử dụng, phiên bản trình duyệt, …

Cơ quan Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Poker Online sẽ tiến hành chia sẻ hoặc thực hiện xử lý thông tin cá nhân cùng với các tổ chức và cá nhân sau đây:

 • (a) Những nhà thầu, đại lý, đối tác, và các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động của Poker Online.
 • (b) Các chi nhánh, đơn vị kinh doanh, và nhân viên làm việc tại các chi nhánh, đơn vị kinh doanh, hoặc đại lý của Poker Online.
 • (c) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trong trường hợp người dùng vi phạm nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ.
 • (d) Những chuyên gia ngoại trừ của Poker Online, như kiểm toán viên, luật sư, theo yêu cầu của pháp luật.
 • (e) Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và khi được yêu cầu và cho phép bởi luật pháp.

Poker Online đảm bảo việc chia sẻ hoặc thực hiện xử lý thông tin cá nhân chỉ diễn ra khi cần thiết để thực hiện các mục đích xử lý được mô tả trong Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Các tổ chức và cá nhân nhận thông tin cá nhân của người dùng phải tuân thủ các điều khoản trong Chính sách này và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

Mặc dù Poker Online sẽ cố gắng đảm bảo thông tin của người dùng được bảo mật và được mã hóa, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro rằng thông tin cá nhân có thể bị tiết lộ trong các trường hợp bất khả kháng.

Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác nhau như đã nêu ở Điều này, Poker Online sẽ thông báo cho người dùng trước khi thực hiện.

Xử lý thông tin cá nhân trong một số tình huống cụ thể

Poker Online cam kết sẽ tiến hành xử lý thông tin cá nhân của người dùng đúng theo quy định của pháp luật trong những tình huống cụ thể dưới đây:

Poker Online luôn ưu tiên bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân của trẻ em. Bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định pháp luật, trước khi tiến hành xử lý thông tin cá nhân của trẻ em, Poker Online sẽ kiểm tra tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý từ (i) trẻ em và/hoặc (ii) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em, theo quy định pháp luật.

Theo quy định pháp luật, Poker Online sẽ tuân thủ việc xử lý thông tin cá nhân liên quan đến người bị khai tử hoặc người đã qua đời, với sự đồng ý của một trong những người có quyền lợi liên quan, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền và trách nhiệm của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân cung cấp cho Poker Online

Người dùng có quyền được thông tin về quá trình xử lý thông tin cá nhân của mình, ngoại trừ các trường hợp pháp luật quy định khác.

(a) Người dùng có quyền đồng ý hoặc từ chối việc Poker Online xử lý thông tin cá nhân của họ, trừ khi luật pháp quy định khác.

(b) Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu Poker Online chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ thông qua việc gửi yêu cầu bằng văn bản tới Poker Online, ngoại trừ các trường hợp luật pháp quy định khác.

(c) Người dùng có quyền hủy bỏ sự đồng ý của mình bằng cách gửi văn bản tới Poker Online, ngoại trừ các trường hợp luật pháp quy định khác. Quá trình hủy bỏ này không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân đã được người dùng chấp nhận trước đó.

(d) Người dùng có quyền yêu cầu Poker Online xóa hoặc hủy thông tin cá nhân của họ thông qua việc gửi yêu cầu bằng văn bản, trừ khi luật pháp quy định khác.

(e) Người dùng có quyền yêu cầu giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của họ thông qua việc gửi yêu cầu bằng văn bản tới Poker Online, trừ các trường hợp luật pháp quy định khác. Poker Online sẽ thực thi yêu cầu này trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà người dùng yêu cầu giới hạn, ngoại trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

(f) Người dùng có quyền yêu cầu Poker Online cung cấp thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

(g) Người dùng có quyền khiếu nại đối với cơ quan chức năng về việc xử lý thông tin cá nhân của Poker Online, nếu người dùng cho rằng quá trình xử lý thông tin cá nhân của Poker Online vi phạm quy định của pháp luật.

Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh cho Poker Online. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc cung cấp thông tin cá nhân không chính xác hoặc không hoàn chỉnh.

Người dùng cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình khỏi truy cập trái phép và sử dụng không hợp lệ, bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân hợp lý và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bảo mật thông tin cá nhân

Poker Online đảm bảo chỉ giữ thông tin cá nhân của người dùng khi có mục đích rõ ràng được mô tả trong Chính sách này và có thể bảo quản thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

Xử lý thông tin cá nhân quốc tế

Để đáp ứng mục tiêu trong Chính sách này, Poker Online có thể trao đổi thông tin cá nhân với các bên thứ ba tại Việt Nam hoặc quốc tế.

Khi trao đổi thông tin ra nước ngoài, Poker Online sẽ yêu cầu bên nhận bảo đảm an ninh và bảo mật cho thông tin. Poker Online cam kết tuân thủ quy định pháp lý khi trao đổi thông tin cá nhân.

Người dùng ở Liên Minh Châu Âu (EU): Thông tin của người dùng có thể được truy xuất hoặc lưu giữ ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Poker Online sẽ tuân thủ các điều lệ khi chuyển thông tin cá nhân ra khỏi EEA.

Sử dụng Cookies

Khi truy cập website của Poker Online, người dùng có thể nhận được cookie. Cookie ghi lại thông tin về thiết bị và trình duyệt, cũng như thói quen sử dụng internet.

Poker Online sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm và dịch vụ. Người dùng có thể quản lý cookie thông qua trình duyệt của mình.

Poker Online xử lý thông tin cá nhân thông qua cookie và có thể sử dụng tiếp thị lại để phân phát quảng cáo.

Các bên thứ ba trên trang của Poker Online có thể thu thập thông tin cá nhân, ví dụ như thông qua cookie, khi người dùng tương tác với nội dung của họ.

Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc quyền riêng tư, người dùng có thể liên hệ Poker Online qua email: [email protected]

Quy định chung

Chính sách này có hiệu lực từ 01/08/2023. Mọi sửa đổi sẽ được thông báo và cập nhật đúng cách.

Người dùng đồng ý và hiểu rằng, chính sách này tuân theo Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023.

Các điều chưa được đề cập sẽ tuân theo quy định của pháp luật.

 Poker Online không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc liên kết từ bên thứ ba trên trang của mình.

Nếu có tranh chấp, cả hai bên sẽ tìm cách giải quyết một cách hợp tác hoặc thông qua Tòa án có thẩm quyền.