Miễn Trừ Trách Nhiệm

Nội dung trên trang web này được tạo ra bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành và chỉ nên được xem như là nguồn thông tin tham khảo. Cuối cùng, quyết định của bạn là của bạn, và bạn phải tự chịu trách nhiệm cho nó.

Poker Online không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải khi sử dụng trang web này, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Về các đường link đến các trang web khác, Poker Online không có quyền kiểm soát hay chịu trách nhiệm về nội dung và tính sẵn có của các trang đó. Việc chúng xuất hiện trên trang web của chúng tôi không có nghĩa là chúng tôi đồng tình hay đại diện cho quan điểm của họ.

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng để trang web hoạt động ổn định, có những lúc mà các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ miễn trừ trách nhiệm, nhưng sẽ thông báo cho bạn nhanh chóng và tìm giải pháp thay thế.

Ah, và một điều nữa, trang web này chỉ dành cho những người sử dụng tiếng Việt và đang ở ngoài Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, nhé!